KOMPANIA BIUROWA

Wramach optymalizacji ogólnopolskiego systemu logistyki dostaw uprzejmie
informujemy, że firma BIURO BAZAR została partnerem firmy Kompania Biurowa.

Ścisła i partnerska współpraca w ramach Kompanii Biurowej poprawi konkurencyjność naszej oferty w zakresie logistyki dostaw oraz kompleksowości oferty asortymentowej dla naszych klientów.